Training & Technical Assistance Calendar

Calendar Items During:
View As:
August 2021
September 2021
9
Thursday, September 9 - Friday, September 10, 2021
Thursday, September 9 - Thursday, September 9, 2021
16
Thursday, September 16 - Thursday, September 16, 2021
17
Friday, September 17 - Friday, September 17, 2021
October 2021
7
Thursday, October 7 - Thursday, October 7, 2021
Thursday, October 7 - Thursday, October 7, 2021
19
Tuesday, October 19 - Tuesday, October 19, 2021
November 2021
4
Thursday, November 4 - Thursday, November 4, 2021
5
Friday, November 5 - Friday, November 5, 2021
Friday, November 5 - Friday, November 5, 2021
Hosted by IPCA
December 2021
2
Thursday, December 2 - Thursday, December 2, 2021
Thursday, December 2 - Thursday, December 2, 2021
14
Tuesday, December 14 - Tuesday, December 14, 2021